info@vagsjotrafikskola.se
0470-400 90

8/5

Boka Riskettan i Växjö

Automatic

Automatic driver's license

Cheaper, faster, easier and more traffic safe.

Our qualified traffic instructors do their best to give you as solid an education as possible. A big advantage of learning to drive an automatic car is that the driver can focus even more on signs, speed and traffic rules – something that many students appreciate.Våra meriterade trafiklärare gör sitt bästa för att ge dig en så gedigen utbildning som möjligt. En stor fördel med att lära sig köra automatväxlad bil är att föraren kan fokusera ännu mer på skyltar, hastighet och regler i trafiken – något som många elever uppskattar.