info@vagsjotrafikskola.se
0470-400 90

8/5

Boka Riskettan i Växjö

Köpvillkor

Följande villkor gäller för Vägsjö Trafikskola AB:s försäljning i Sverige

Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida eller via telefon eller på körskolan. Om du beställt via hemsidan och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig.

Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen eller på trafikskolan på beställningsdagen. EV fraktkostnad tillkommer se under §4 

Betalning görs i samband med beställningen och med kontokort, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard) samt Swish.

Du får dina varor inom 2-4 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 50 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad. 

Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 150 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyssnämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet. 

1 Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.

2 För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post, fax eller e-post till den adress som anges i början av dessa köpevillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida,  finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.

3 Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen Storgatan 1 35233 Växjö – Vägsjö Trafikskola AB. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan. 

4 Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

5 Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka.

6 Gäller avtalet en utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning mm. Du finner denna praxis på str.se. Du har rätt att frånträda ett avtal om utbildningstjänst utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Se ovan i punkt 2 hur du går tillväga för att frånträda avtalet.

Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.

 7  Alla paket/tjänster gäller i 24 månader från dagen köpet utförs.

Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon eller kontakta oss direkt på trafikskola. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Du finner denna praxis på www.str.se 

När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på körskolan kommer Vägsjö Trafikskola AB behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning. Mer information om vår behandling av dina personuppgifter finner du till höger på denna sida.

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss då du enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vidare gäller enligt dessa lagar att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

Förutom att en eventuell tvist kan lösas vid domstol. Kan den även lösas genom att eleven vänder sig till STR:s reklamationsnämnd

Regler för ombokning och avbokning

Avbokning lektioner/kurser för Personbil 

  •  Testlektion: 1 vardag innan senast kl 13.00
  •  Körlektion/Egen utb. kontroll: 1 vardag innan senast kl 13.00
  • Teori- och körprov: 2 vardagar innan senast kl 13.00
  • Intensivkurs: 14 dagar innan bokat datum.
  •  Riskutbildningarna: 7 dagar innan bokat datum.
  • Introduktionskurs: 3 dagar innan bokat datum.

Avtalsvillkor

2015-02-11 ver. 1.3 Vägsjö Trafikskola drivs som ett aktiebolag sedan 2018. 

Vi är godkända för F-skatt. Vi erbjuder körkortsutbildning, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar. Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations – och återbetalningspraxis. Avtalsvillkor – Vägsjö Trafikskola AB

Genom att skriva in dig på Vägsjö Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt. Målsmans/förmyndarens signatur och namnförtydligande samt personnummer innebär att de åtar sig betalningsansvaret för allt deltagande och körning som du som omyndig elev har och kommer att medverka i vid aktuell trafikskola.

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta. Vägsjö Trafikskola AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Teoricentralen och dess tjänster under hela din utbildning. Vägsjö Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av GDPR. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som driftas av Teoricentralen. Var noga med att alltid ha informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra Paket krävs förskottsbetalning. Vi tar emot betalningar via BankGiro, bankkort och kontant.

Vägsjö Trafikskola tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som uppgetts vid inskrivningen. Det är upp till dig som kund, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras. Betalningsvillkor är 14 dagar. Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt Räntelagen. Är du under 18 år kommer fakturan att ställas till målsman/förmyndaren som samtyckt till avtalsvillkoren.

Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften.

 Vid körlektion kan du möjligtvis få göra ett godkänt utandningsprov. I annat fall har trafikskolan rätt att avbryta lektionen med full debitering.

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

Vägsjö Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

Vägsjö Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till Akram på Vägsjö Trafikskola AB.

Avbokningsregler

 Avbokning utan avgift godtas endast enligt gällande:

 – Körlektion: 1 vardag innan senast kl 13.00 

 -Teori- och körprov: 2 vardagar innan senast kl 13.00 ·     

 -Intensivkurs: 14 dagar innan bokat datum

 -Riskutbildning del 1: 3 dagar innan bokat datum. 

 -Riskutbildning del 2: 7 dagar innan bokat datum. 

 -Introduktionskurs: 3 dagar innan bokat datum.

Vid sjukdom Kontakta oss på telefon 0470 400 90 så fort som möjligt på morgonen så vi har möjligheten att kunna göra förändringar i våra scheman. I vissa fall så kan vi begära sjukintyg.

Avbokning av körlektioner samt kurser skall ske via din inloggning på Elevcentralen, via telefon eller på mejlAvtalsvillkor 2015-02-11 ver. 1.3 I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd, om trafikskolan inte är medlem i STR så kan du som elev vända dig till Allmänna reklamationsnämnden

GDPR – Dataskyddsförordningen

Detta gäller som kund hos oss

Vägsjö Trafikskola AB skyddar din integritet

Vi på Vägsjö Trafikskola värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar Vägsjö Trafikskola AB dina personuppgifter

Vägsjö Trafikskola AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, foto, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi kommer även använda de uppgifter vi har om dig för att administrera dina genomförda utbildningar så som MC & Personbils utbildning, Introduktionsutbildning, Riskutbildning del 1 och 2 till Transportstyrelsen samt dina kommande prov på Trafikverket.

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Vägsjö Trafikskola AB behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad samt en kopia på godkänd ID-handling och skickas per post till:

Kontaktuppgifter

Vägsjö Trafikskola AB

 

Org. Nr:559133-7877

Storgatan 1 –  352 33, Växjö